Sammen for et sterkere nord

Samfunns- og næringsutvikling

Vi brenner for å se positiv endring i næringslivet og lokalsamfunnet. Målet vårt er å være en drivkraft til et sterkt og bærekraftig lokalsamfunn. Vi gjennomfører prosjekter i samarbeid med næringsliv, lokalsamfunn, forskning og virkemiddelapparat.

Ta kontakt
  • Truja

Suksess med samisk design

Trude Helene Eriksen har alltid elsket håndarbeid. Hennes lidenskap har etter hvert blitt å lage armbånd av skinn, reinhorn og tinntråd, etter gamle samiske tradisjoner. Stadig flere hørte om arbeidene hennes og ville kjøpe armbånd [...]

Næringseminar Alta

I november gjennomførte vi i Orinor næringseminar i Kunnskapsparken etter endt etablererkurs gjennomført av Mariann Kristensen og Jørgen Andersen . Vi inviterte grundere og næringslivet for å gi dem faglig påfyll. Vi var så heldige [...]

Etableringspakken for morgendagens arbeidsplasser

Etableringspakken for morgendagens arbeidsplasser er et prosjekt vi gjennomfører fram til utgangen av 2022. Prosjektet skal styrke etableringen av nye private arbeidsplasser. I prosjektet støtter vi morgendagens daglige ledere med etableringskurs, mentor, workshop og næringsseminar. [...]

Smart Construction Cluster

Alta har en godt etablert Bygg-, Anlegg- og Entreprenørnæring, samt bygg-forvaltning og IKT-næring i et relativt lite miljø. Disse miljøene har gått sammen i prosjektet Smart Construction Cluster . Prosjektet har som mål å digitalisere [...]

Link-konferansen

Finnmarkskonferansen arrangerer årlig LINK konferansen med Orinor som prosjektleder.  Konferansen skal være et årlig høydepunkt for aktører, gründere og entreprenører i privat næringsliv, samt offentlige organisasjoner som er involvert i utvikling av næringslivet i Finnmark. [...]

Kirkeneskonferansen

Kirkeneskonferansen avholdes hvert år i februar. Den ble første gang avholdt i 2008 og har blitt en av landets viktigste møteplasser for alle som er opptatt av nordområdene. Kirkeneskonferansen setter fokus på ulike sider av [...]

Kreativitetsløftet

Finnmarkinger har alltid funnet sine egne løsninger. I Kreativitetsløftet kommer lokalsamfunn sammen for å løse utfordringer og løfte fram skalerbare oppfinnelser fra garasje og sjå. Resultatet blir bolyst, bedre tjenester og nytt næringsliv. Prosjektet er [...]

Etableringskurs i Alta og Kirkenes

Som en del av prosjektet "Etableringspakken for morgendagens arbeidsplasser" har vi nå gjennomført Etableringskurs for spirende forretningsledere. Kurset er gjennomført i Alta og Kirkenes med engasjerte og lærevillige deltakere. Vi følger deltakerne videre opp med [...]

Bedriftsmobilisering

Trenger du hjelp til å komme gjennom krisen? Vi vet at mange bedrifter står midt i en enormt krevende situasjon med blant annet bortfall av kunder, permitteringer av ansatte, og tapt omsetning. Vi har bred [...]