Sammen for et sterkere nord

Samfunns- og næringsutvikling

Vi brenner for å se positiv endring i næringslivet og lokalsamfunnet. Målet vårt er å være en drivkraft til et sterkt og bærekraftig lokalsamfunn. Vi gjennomfører prosjekter i samarbeid med næringsliv, lokalsamfunn, forskning og virkemiddelapparat.

Ta kontakt

Treffpunkt Reiseliv 6.-7.september

Bli med på lunsj-til-lunsj arrangementet «Treffpunkt Reiseliv», der vi skal bygge sterke nettverk og fremme tettere samarbeid innen reiselivsnæringen i Finnmark. Målet med arrangementet er å gjøre Finnmark til Norges mest bærekraftige reiselivsregion, og for [...]

Næringseminar Alta

I november gjennomførte vi i Orinor næringseminar i Kunnskapsparken etter endt etablererkurs gjennomført av Mariann Kristensen og Jørgen Andersen . Vi inviterte grundere og næringslivet for å gi dem faglig påfyll. Vi var så heldige [...]

Smart Construction Cluster

Alta har en godt etablert Bygg-, Anlegg- og Entreprenørnæring, samt bygg-forvaltning og IKT-næring i et relativt lite miljø. Disse miljøene har gått sammen i prosjektet Smart Construction Cluster . Prosjektet har som mål å digitalisere [...]

Link-konferansen

Finnmarkskonferansen arrangerer årlig LINK konferansen med Orinor som prosjektleder.  Konferansen skal være et årlig høydepunkt for aktører, gründere og entreprenører i privat næringsliv, samt offentlige organisasjoner som er involvert i utvikling av næringslivet i Finnmark. [...]

Kirkeneskonferansen

Kirkeneskonferansen avholdes hvert år i februar. Den ble første gang avholdt i 2008 og har blitt en av landets viktigste møteplasser for alle som er opptatt av nordområdene. Kirkeneskonferansen setter fokus på ulike sider av [...]

Kreativitetsløftet

Finnmarkinger har alltid funnet sine egne løsninger. I Kreativitetsløftet kommer lokalsamfunn sammen for å løse utfordringer og løfte fram skalerbare oppfinnelser fra garasje og sjå. Resultatet blir bolyst, bedre tjenester og nytt næringsliv. Prosjektet er [...]