Sammen for et sterkere nord

Samfunns- og næringsutvikling

Vi brenner for å se positiv endring i næringslivet og lokalsamfunnet. Målet vårt er å være en drivkraft til et sterkt og bærekraftig lokalsamfunn. Vi gjennomfører prosjekter i samarbeid med næringsliv, lokalsamfunn, forskning og virkemiddelapparat.

Prosjekter

LINK-konferansen

Finnmarkskonferansen arrangerer årlig LINK konferansen med Orinor som prosjektleder.  Konferansen skal være et årlig høydepunkt for aktører, gründere og entreprenører i privat næringsliv, samt offentlige organisasjoner som er involvert i utvikling av næringslivet i Finnmark. Det heter at konferansen er stedet hvor gnisten skapes.

Les mer

Kirkeneskonferansen

Kirkeneskonferansen avholdes hvert år i februar. Den ble første gang avholdt i 2008 og har blitt en av landets viktigste møteplasser for alle som er opptatt av nordområdene. Kirkeneskonferansen setter fokus på ulike sider av nordområdeutviklingen i skjæringspunktet mellom politikk, nærings- og samfunnsutvikling.

Les mer

Kreativitetsløftet

Finnmarkinger har alltid funnet sine egne løsninger. I Kreativitetsløftet kommer lokalsamfunn sammen for å løse utfordringer og løfte fram skalerbare oppfinnelser fra garasje og sjå. Resultatet blir bolyst, bedre tjenester og nytt næringsliv.

Les mer

Bedriftsmobilisering
Trenger du hjelp til å komme gjennom krisen?
Vi vet at mange bedrifter står midt i en enormt krevende situasjon med blant annet bortfall av kunder, permitteringer av ansatte, og tapt omsetning.
Vi har bred kompetanse på forretningsutvikling som vi opplever at våre bedrifter setter pris på. På oppdrag fra SIVA og Troms og Finnmark fylkeskommune tilbyr vi nå kostnadsfri bistand til bedrifter som er korona-rammet.
Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å hjelpe dere gjennom denne vanskelige tiden. Med utgangspunkt i din bedrifts problemstilling og visjon så er vi en sparringspartner for deg.
Kontakt oss for en startsamtale.
Ta kontakt

Etableringskurs i Alta og Kirkenes

Prosjekter|

Som en del av prosjektet "Etableringspakken for morgendagens arbeidsplasser" har vi nå gjennomført Etableringskurs for spirende forretningsledere. Kurset er gjennomført i Alta og Kirkenes med engasjerte og lærevillige deltakere. Vi følger deltakerne videre opp med [...]

Bedriftsmobilisering

Prosjekter|

Trenger du hjelp til å komme gjennom krisen? Vi vet at mange bedrifter står midt i en enormt krevende situasjon med blant annet bortfall av kunder, permitteringer av ansatte, og tapt omsetning. Vi har bred [...]