Vil du utvikle din bedrift og styrke din konkurransekraft? Da bør du benytte deg av tilbudet og få utviklingssamtale med en erfaren rådgiver fra Orinor AS. Vi er i gang med samtalene – ta kontakt med oss å få dato for din utviklingssamtale.

Som medlem i næringshageprogrammet får du tilbud om å ha en utviklingssamtale med en rådgiver fra Orinor AS. Dette er inkludert i medlemsskapet. Rådgiveren vil hjelpe deg med å vurdere din nåværende situasjon, identifisere dine styrker og svakheter, sette mål og lage en handlingsplan for videre utvikling. Rådgiveren vil også følge deg opp og gi deg råd og støtte underveis.

Næringshageprogrammet er en nasjonal ordning som skal bidra til økt verdiskapning gjennom å legge til rette for utvikling av bedrifter i hele landet, men fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

Dette er en unik mulighet for deg som vil utvikle din bedrift og styrke din konkurransekraft. Vi gleder oss til å høre fra deg!