På næringsseminaret inviterte vi gründere og etablerere av nye bedrifter til faglig påfyll. Kveldens innledere delte broderlig av sine tips til etablererne.  Vi takker Ulf Tore Isaksen fra Sparebank1 Nord-Norge, Magnus K. Jonas fra Mediaveien, Jørund Greibrokk medstifter av Offroad Finnmark og Trygve Nygård fra Glød Explorer for inspirerende innlegg.

Næringsseminaret er en av aktivitetene til prosjektet «Etableringspakken for morgendagens arbeidsplasser«.

Foto: Mediaveien