Det grønne skiftet og ny regulering krever rapportering på mange områder. Uten en strategi for hvordan vi samler og lagrer data vil mange ikke klare å leve opp til slik rapportering.

Ny lovgiving legger føringer for at børsnoterte selskaper skal rapportere om miljørisikoer, sosiale spørsmål og korrupsjon. Hva betyr det for selskap som ikke er på børs, men som leverer til de som er det?

EU Taksonomien skal hjelpe investorer og banker med å identifisere virksomheter som har en positiv effekt på bærekraft. Hva betyr det for din bedrifts finansiering?

Endringer i byggeforskrifter krever dokumentasjon av ombruk av byggevarer. Har vi system på plass for dette?

Virksomheter blir pålagt å budsjettere for CO2-avtrykket sitt. Hvordan måler vi dette?

Alle disse punktene har en ting til felles, evnen til å kunne dokumentere og fange opp data som gjør at du kan svare opp disse kravene og skape ny verdi. Men hvor, hvordan og når skal man starte? Hvordan løser de beste slike utfordringer, og hva kan vi lære av dem? 

Dette er tema når bedriftsklyngen Smart Construction Cluster og Alta Næringsforening inviterer til uformell temakveld 28. februar, kl 18:00 på City Scene i Alta

Ateas Lars Iversen og Eugenie Bakous innleder kvelden og utfordrer oss til en åpen dialog med deltagere fra flere bedrifter.

Les mer og meld deg på her