Sommerhilsen fra Orinor

Den 2. juli 2021 fylte Orinor 1 år! Allerede har vi jobbet et helt år samlet etter fusjonen mellom Kirkenes Næringshage og Kunnskapsparken Origo. Et spennende år, og et krevende år. Spennende med alle mulighetene som et selskap med flere ansatte, med større geografi, og ikke minst med flere verktøy og prosjekter på kryss mellom øst og vest. Krevende også med samkjøringen av to veletablerte selskap til å bli en velfungerende helhet med to kontor 500 km imellom. Så langt synes vi at vi har klart jobben bra, men gleder oss til frigjort og økt kapasitet det neste året, slik at vi kan jobbe enda mer og enda bedre sammen med flere bedrifter både i øst og vest.

Et krevende år har det også vært for de fleste andre. Et koronaår ingen har gått igjennom ubemerket av utfordringer. Noen har opplevd nye markedsmuligheter, mens de aller fleste har stått i krevende omstillinger. Orinor har for mange bedrifter vært en viktig ressurs i disse omstillingene. Vår største utfordring har imidlertid vært arbeidet med tilrettelegging for nettverksbygging og samspillsprosjekter. For med koronaen har vi absolutt utviklet vår digitale kompetanse, samtidig som vi også har blitt mer bevisst behovet for fysiske møteplasser. Vi ser med det frem til at høsten lover godt for igjen å kunne møtes fysisk i større grupper. Det første arrangementet vi har planlagt er et sensommerseminar 17. august i Alta og 24. august i Kirkenes. Sett gjerne av datoene i kalenderen, så kommer vi tilbake med fult program og påmelding over ferien.

Ellers vil vi oppfordre alle til å ringe oss, og også komme innom våre lokaler for en prat. Vårt kundeløfte er: «Ei dør inn», ei dør både bedrifter og nyetablerere kan komme inn og få hjelp til det de ønsker og har behov for. Ikke alltid er det Orinor som er riktig hjelper, men vi skal uansett kunne finne frem til riktig ordning i vår kobling med andre aktører. Internt har vi fått på plass en utvidet verktøykasse å bistå med, som for eksempel bedriftsrådgivning gjennom næringshageprogram og inkubatortilbud for nyetablerere. Flere av dere jobber vi allerede sammen med, også i andre prosjekter som for eksempel leverandørutvikling og etablererkurs. For å komplettere verktøykassa jobber vi nå med å utvikle også interne økonomiske virkemidler, noe vi håper å få på plass utover høsten 2021.

Håper vi ses snart, og at vi får gleden av å jobbe sammen med enda flere av dere. Enn så lenge, riktig god sommer! Håper sommeren også vil bringe med seg en økonomisk oppsving og mange nye muligheter!

Godsommer fra oss i Orinor!