Alta har en godt etablert Bygg-, Anlegg- og Entreprenørnæring, samt bygg-forvaltning og IKT-næring i et relativt lite miljø. Disse miljøene har gått sammen i prosjektet Smart Construction Cluster . Prosjektet har som mål å digitalisere BAE-næringen for å effektivisere prosjektering, bygging og drift av bygg og anleggsinstallasjoner.

Orinor har den daglige driften av nettverket. Vi jobber for å få medlemmer inn i aktiviteter og prosjekter, samt bidrar til nettverksarbeid og kompetanseutvikling for bedriftene i prosjektet.

Samhandling mellom etablert næringsliv i kombinasjon med offentlig forvaltning og universitetsmiljø gir mulighet for en effektiv utviklings- og læringsprosess, hvor vi kan tilrettelegge for raske utviklings- og test- sykluser innen ulike utviklingsområder.