Har din bedrift planer om å utvikle noe nytt eller har dere behov for forskning? Bli med på SkatteFUNN-seminar i Alta, 20.april!

SkatteFUNN er en norsk ordning som gir skattefradrag til bedrifter som driver med forsknings- og utviklingsprosjekter som øker bedriftens konkurransekraft på et eller annet nivå. Bedrifter kan få skattefradrag på opptil 20% av kostnadene til godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter, og dette kan bidra til å redusere bedriftens skattepliktige inntekt. Formålet med ordningen er å stimulere til økt innovasjon og utvikling i norsk næringsliv. Ved at din bedrift benytter SkatteFUNN-ordningen, kan du bidra til ny kunnskap, bedre lønnsomhet og lavere skatt for din bedrift – et ordentlig Kinderegg for næringslivet, med andre ord!

SkatteFUNN er en av de største støtteordningene for forskning og utvikling i Norge, og er åpen for alle typer bedrifter uavhengig av størrelse og bransje. Ordningen administreres av Forskningsrådet.

Sammen med Norges Forskningsråd, arrangerer SkatteFUNN kurs og prosjektverksted 20.april i Orinors lokaler i Alta. Her får du høre mer om ordningen og eksempler på prosjekt og bedrifter som har benyttet ordningen tidligere. Møtet passer for alle bedrifter. De som ønsker å diskutere et spesifikt prosjekt eller ønsker assistanse med prosjektkanvas eller søknadskjema kan bestille individuell veiledningstime.

Se gjerne på prosjektkanvas før dere kommer – Prosjektkanvas (forskningsradet.no), og for de som vil starte med søknad, så finnes den her: SkatteFUNN. Dersom dere trenger mer assistanse med søknad etter møtet, så kan Orinor formidle dette.

Agenda:

12-30-14:30: Informasjon og Inspirasjon14:30-15:30: Prosjektverksted og individuell veiledning

Påmelding: SkatteFUNN kurs i Alta – 20. april 2023 (pameldingssystem.no)