Da var det endelig mulig for Orinor å gjennomføre sommerseminaret vårt i Alta med grundere og næringslivet.

Vår daglig leder var konferansier og innledere var;

  • Jørgen Kristoffersen- næringssjefen i Alta Kommune på tema Altasamfunnet- hvor er vi nå og hvor skal vi,
  • Stian Simonsen- Konsulent hos GeoNord as på tema Hvordan driver vi utvikling i etablert bedrift,
  • Katja Pettersen- Daglig leder for Visit Alta ,med tema verden åpner- hvordan er vi posisjonert,
  • Berit Seljestokken- Produksjonssjef hos Grieg Seafood med tema hvordan vi arbeider under korona epidemien,
  • og Tanja Elina Lund-Lyngmo-  Daglig leder for Musikk og Mestring med tema hvordan bruke stemmen i forsamlinger og sang.

Det var et vellykket arrangement med flinke- og engasjerte innledere, bra publikum og god lokal mat.

Bilder tatt av Mediaveien