Simon Helsvig og Lise Ottem

Simon Helsvig og Lise Ottem trådte inn i sine stillinger i Alta 1. februar.

Simon kommer fra handelshøyskolen i Alta med utdannelse innen siviløkonomi. Han har blant annet tidligere jobbet i Helsvig advokatfirma. Han har også erfaring innenfor salg.

Simon brenner for jakt og fiske, og vi ser for oss at han vil være en ressurs innen naturforvaltning, i tillegg til kompetansen han har innen finans.

Lise har bakgrunn fra politiet samt en master i reiseliv. Denne brede erfaringen ser vi på som en god ressurs. Selv har hun startet, og drevet en egen bedrift. Dermed sitter hun med god kunnskap innen gründervirksomhet.

For henne kan det tenkes at det vil være naturlig å jobbe tett opp mot gründere. I tillegg vil hennes erfaring innen lederskap og reiseliv vil bli viktig.

Avdelingsleder for Orinor, avdeling Alta, Hilde Bjørkli ved kontoret i Alta forteller at til å begynne med vil begge jobbe med prosjekter i samarbeid med andre prosjektledere, for å bli kjent med rollen og å bli trygg i jobben. Etter det vil det være mer naturlig å se hvilke områder de vil bidra i videre.