Kompetente og resultatorienterte

Orinor er et innovasjons og utviklingsselskap med inkubator, næringshage og kunnskapspark.
Dette er vårt verdigrunnlag: Folkelig med sterk integritet

Orinor’s visjon er å skape et innovativt og fremtidsrettet utviklingsmiljø som gir økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft for alle de vi jobber sammen med. Dette gjennom å åpne for forretningsmessige muligheter, både for etablerte bedrifter og for nyetablerere.

Orinor skal være en sentral drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling i vår nordligste region. Vi jobber for og med en fremtidsrettet utvikling av morgendagens arbeidsplasser. Vi skal styrke mulighetene for bærekraftige bedrifter og nye innovasjoner, og gjennom dette tilrettelegge for vekst, økt verdiskapning og levende lokalsamfunn.

Orinor et en SIVA partner som jobber med både næringshage- og inkubatorprogram. I tillegg jobber vi også med en bred portefølje av prosjekter som omfatter både nærings- og samfunnsutvikling. Dette gir oss en unik og variert verktøykasse for både bedriftsrettet og samfunnsrettet utviklingsarbeid.

Ta kontakt