Kompetente og resultatorienterte

 

Orinor er et innovasjons og utviklingsselskap som jobber for og med en fremtidsrettet utvikling av morgendagens arbeidsplasser! Vårt formål er å bidra til et innovativt og fremtidsrettet utviklingsmiljø som gir økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft for alle de vi jobber sammen med. Vi skal styrke mulighetene for bærekraftige bedrifter og nye innovasjoner, og gjennom dette tilrettelegge for vekst, økt verdiskapning og levende lokalsamfunn.

Sagt på en enklere måte: Vi hjelper deg å lykkes, enten du er en gründer med en god idé eller du representerer en etablert bedrift med behov for videre utvikling.

Orinor et en SIVA partner som jobber med både næringshage– og inkubatorprogram. I tillegg jobber vi også med en bred portefølje av prosjekter som omfatter både nærings- og samfunnsutvikling. Dette gir oss en unik og variert verktøykasse for både bedriftsrettet og samfunnsrettet utviklingsarbeid.

Ta kontakt