Ansatte i Orinor

Guro Brandshaug

Daglig leder

+47 958 10 723

gb@orinor.no

Astrid Tugwell

Prosjektleder

+47 957 76 343

at@orinor.no

Astrid er fra Loppa og sivilingeniør innen petroleumsteknikk. Hun har bred erfaring fra olje- og gassindustrien i operatørselskap internasjonalt og i Norge, i tekniske stillinger, innen finans og fra flere ledende stillinger.

Hun flyttet hjem til Finnmark med tro på verdien i lokal verdiskaping gjennom lokalt eierskap. I Orinor kombineres hennes internasjonale erfaring med det lokale gjennom utviklingsarbeid med både gründere og bedrifter.

Astrid leder Orinors gründersatning Inkubator med fokus på å oppskalere nye idéer fra tegnebordet til et nasjonalt og internasjonalt marked.

Dag Norum profilbilde

Dag Norum

Prosjektleder

+47 951 52 945

dn@orinor.no

Dag har over 20 års erfaring som bedriftsrådgiver i Finnmark. Han har sin yrkeserfaring fra reiselivsnæringen i Longyearbyen og Kirkenes.

Dag er reiselivskandidat fra Høgskolen i Finnmark, Har studert samfunnsplanlegging på UiT og har en MBA fra Nord Universitetet.

Etter at Dag kom til Orinor har han vært prosjektleder blant annet for reisemåls- og bærekraft-prosessen i Sør-Varanger, First Lego League i Øst-Finnmark og Gründerakademiet, som er et nasjonalt program for etablereropplæring. Dag er også innleid som leder for Visit Kirkenes SA.

Han er fortsatt engasjert som bedriftsrådgiver igjennom målbedriftsprogrammet, kommunens førstelinjetjeneste, og andre program rettet mot nye og veletablerte bedrifter i regionen.

Frode C. Stålsett profilbilde

Frode C. Stålsett

Prosjektleder

+47 957 66 883

fs@orinor.no

Frode er Driftsøkonom og Bankøkonom med tilleggskurs innen endringsledelse, økonomi, kvalitetssikring, menthoring og innovasjonsledelse.

Han har bred erfaring som bedriftsrådgiver fra bank og privat næringsvirksomhet. Frode har relevant erfaring fra ledelse og styre i flere bedrifter, og ikke minst med næringsarbeid med Nordvest-Russland.

Frode er ansvarlig for vårt Næringshageprogram for Målbedrifter og har arbeidsfelt med bedriftsutvikling, prosjektutvikling, prosjektledelse og rådgiving til bedrifter både innenfor- og utenfor Næringshageprogrammet.

Liss H. Guddingsmo

Prosjektleder

+47 480 43 974

lhg@orinor.no

Liss har økonomisk-administrativ utdannelse. Hun har bred erfaring fra veiledning av bedrifter innenfor områdene økonomi og administrasjon.

Hennes hovedområder i Orinor er rådgivning i inkubatoren, merkantile tjenester og prosjektledelse

Sæbjørn Tanghus Dale

Økonomisjef

+47 920 41 603

std@orinor.no

Rune Rautio

Prosjektleder

+47  481 97 950

rune@orinor.no

Rune har høyere utdanning innen samfunnspolitikk, offentlig forvaltning og historie.

Han har over 30 års praksis innen bedriftsrådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse knyttet til bl.a. logistikk, infrastruktur, maritim virksomhet, industri, handel og offentlig sektor. Bredt nettverk og solid kunnskap om næringsliv og samfunn i nord.

Rune har siden 1989 også arbeidet mye med prosjekt og bedriftsutviklingstiltak i Russland, bl.a. gjennom seks år som ansvarlig for næringsutvikling ved Barentssekretariatet i Kirkenes, fire år som regionsjef for Rambøll Barents AS i Kirkenes/Murmansk og ni år som rådgiver/forsker hos Akvaplan-niva AS.

Hilde Bjørkli profilbilde

Hilde Bjørkli

Prosjektleder

+47 901 79 246

  hb@orinor.no

Hilde har en Master of Tourism fra UiT, Norges Arktiske Universitet. I tillegg til reiseliv, har hun også studert økonomi- og administrasjon, prosjektledelse, fransk og spansk.

Hilde har lang erfaring i reiselivsnæringen og har vært innom de fleste funksjoner. Hun har blant annet jobbet med salg, markedsføring, hotell- og attraksjonsdrift, strategi, utvikling og prosjektledelse. Hilde er «en typisk finnmarking», med røtter fra litt her og litt der, og brenner for bærekraftig utvikling og innovasjon i næringslivet i Finnmark; en utvikling som, ifølge Hilde, må baseres på alle bærekraftpilarene; miljø, økonomi, kultur og sosiale verdier.

Hos Orinor bidrar Hilde med kompetanse på reiselivsutvikling, bedriftsutvikling, prosjektledelse, merkevarebygging, konseptutvikling og bærekraft.

Lise Ottem

Prosjektleder

+47 909 20 418

  lo@orinor.no

Lise har nylig levert sin masteroppgave i Reiselivsledelse ved UiT. Hun er utdannet politi og har jobbet flere steder i Finnmark. I 2008 valgte hun å ta en pause fra politietaten for å søke andre erfaringer og utfordringer og valgte å studere friluftsliv og natur- og kulturminneoppsyn. Tidligere har hun også studert spansk og kulturfag.   

Etter friluftsstudiene tilbragte hun et halvår på Bjørnøya som meteorologifullmektig, før hun kom på ideen om å skrive en bok om turmuligheter i Alta. Boka ble gitt ut på eget forlag og  det har blitt solgt over 5000 bøker. Etter bokutgivelsen bodde Lise noen år på Svalbard, der hun blant annet jobbet i reiselivet.  

Lise har også vært daglig leder familiebedriften, Ottem AS, som drev med innfordring.  

Ved siden av jobben som prosjektleder i Orinor, arrangerer Lise populære ski- og fotturer i Troms og Finnmark gjennom firmaet sitt, Altaturer AS.  

Simon Helsvig

Simon Helsvig

Prosjektleder

+47 908 01 474

  sh@orinor.no