Kompetente og resultatorienterte

Orinor er et innovasjons og utviklingsselskap med inkubator, næringshage og kunnskapspark.
Dette er vårt verdigrunnlag: Folkelig med sterk integritet

Orinor’s visjon er å skape et innovativt og fremtidsrettet utviklingsmiljø som gir økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft for alle de vi jobber sammen med. Dette gjennom å åpne for forretningsmessige muligheter, både for etablerte bedrifter og for nyetablerere.

Orinor skal være en sentral drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling i vår nordligste region. Vi jobber for og med en fremtidsrettet utvikling av morgendagens arbeidsplasser. Vi skal styrke mulighetene for bærekraftige bedrifter og nye innovasjoner, og gjennom dette tilrettelegge for vekst, økt verdiskapning og levende lokalsamfunn.

Orinor et en SIVA partner som jobber med både næringshage- og inkubatorprogram. I tillegg jobber vi også med en bred portefølje av prosjekter som omfatter både nærings- og samfunnsutvikling. Dette gir oss en unik og variert verktøykasse for både bedriftsrettet og samfunnsrettet utviklingsarbeid.

Ta kontakt

Guro Brandshaug

Daglig leder

+47 958 10 723

gb@orinor.no

Astrid Tugwell

Prosjektleder

+47 957 76 343

at@orinor.no

Astrid er fra Loppa og sivilingeniør innen petroleumsteknikk. Hun har bred erfaring fra olje- og gassindustrien i operatørselskap internasjonalt og i Norge, i tekniske stillinger, innen finans og fra flere ledende stillinger.

Hun flyttet hjem til Finnmark med tro på verdien i lokal verdiskaping gjennom lokalt eierskap. I Orinor kombineres hennes internasjonale erfaring med det lokale gjennom utviklingsarbeid med både gründere og bedrifter.

Astrid leder Orinors gründersatning Inkubator med fokus på å oppskalere nye idéer fra tegnebordet til et nasjonalt og internasjonalt marked.

Dag Norum profilbilde

Dag Norum

Prosjektleder

+47 951 52 945

dn@orinor.no

Dag har over 20 års erfaring som bedriftsrådgiver i Finnmark. Han har sin yrkeserfaring fra reiselivsnæringen i Longyearbyen og Kirkenes.

Dag er reiselivskandidat fra Høgskolen i Finnmark, Har studert samfunnsplanlegging på UiT og har en MBA fra Nord Universitetet.

Etter at Dag kom til Orinor har han vært prosjektleder blant annet for reisemåls- og bærekraft-prosessen i Sør-Varanger, First Lego League i Øst-Finnmark og Gründerakademiet, som er et nasjonalt program for etablereropplæring. Dag er også innleid som leder for Visit Kirkenes SA.

Han er fortsatt engasjert som bedriftsrådgiver igjennom målbedriftsprogrammet, kommunens førstelinjetjeneste, og andre program rettet mot nye og veletablerte bedrifter i regionen.

Frode C. Stålsett profilbilde

Frode C. Stålsett

Prosjektleder

+47 957 66 883

fs@orinor.no

Frode er Driftsøkonom og Bankøkonom med tilleggskurs innen endringsledelse, økonomi, kvalitetssikring, menthoring og innovasjonsledelse.

Han har bred erfaring som bedriftsrådgiver fra bank og privat næringsvirksomhet. Frode har relevant erfaring fra ledelse og styre i flere bedrifter, og ikke minst med næringsarbeid med Nordvest-Russland.

Frode er ansvarlig for vårt Næringshageprogram for Målbedrifter og har arbeidsfelt med bedriftsutvikling, prosjektutvikling, prosjektledelse og rådgiving til bedrifter både innenfor- og utenfor Næringshageprogrammet.

Liss H. Guddingsmo

Prosjektleder

+47 480 43 974

lhg@orinor.no

Liss har økonomisk-administrativ utdannelse. Hun har bred erfaring fra veiledning av bedrifter innenfor områdene økonomi og administrasjon.

Hennes hovedområder i Orinor er rådgivning i inkubatoren, merkantile tjenester og prosjektledelse

Mariann Kristensen

Prosjektleder

+47 906 06 035

mk@orinor.no

Mariann er utdannet siviløkonom med spesialisering innen endringsledelse og har en bachelor i økonomi og administrasjon med spesialisering innen regnskap. Hun har gått et år barnevern og har tilleggsfag innen markedsføring. Hun har også årsstudiekurs i økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling, men fag innen miljø og bærekraft, bærekraftige investeringer-, miljø- og bærekrafts rapportering, sirkulærøkonomi og bærekraftige forretningsmodeller.

Mariann er sertifisert som  Miljøfyrtårn konsulent, Kvalitetsledelse i  ISO 9001 og 14001 og Growth Wheel sertifisert.

Mariann jobbet tidligere som økonomiansvarlig i LockTech fra oppstart til det ble solgt. Hun jobbet også tidligere på Universitetet i Tromsø, i bygge bransjen og restaurant bransjen.

Hos Orinor jobber Mariann med miljø, bedriftsutvikling, bærekraft ,markedsføring, kommunikasjon, etableringsveiledning og som prosjektleder.

Sæbjørn Tanghus Dale

Økonomisjef

+47 920 41 603

std@orinor.no

Mona Carsten er utdannet siviløkonom ved Universitetet i Agder. Hun har tidligere jobbet som regnskapsmedarbeider på Sydvaranger Gruve AS og Regnskapsbyrået Pluss. Samt jobbet med administrasjon og søknadsbehandling på Norsk Test AS.

Hos Orinor jobber hun i dag med regnskap og administrasjon.

Rune Rautio

Prosjektleder

+47  481 97 950

rune@orinor.no

Rune har høyere utdanning innen samfunnspolitikk, offentlig forvaltning og historie.

Han har over 30 års praksis innen bedriftsrådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse knyttet til bl.a. logistikk, infrastruktur, maritim virksomhet, industri, handel og offentlig sektor. Bredt nettverk og solid kunnskap om næringsliv og samfunn i nord.

Rune har siden 1989 også arbeidet mye med prosjekt og bedriftsutviklingstiltak i Russland, bl.a. gjennom seks år som ansvarlig for næringsutvikling ved Barentssekretariatet i Kirkenes, fire år som regionsjef for Rambøll Barents AS i Kirkenes/Murmansk og ni år som rådgiver/forsker hos Akvaplan-niva AS.

Hilde Bjørkli profilbilde

Hilde Bjørkli

Prosjektleder

+47 901 79 246

  hb@orinor.no

Hilde Bjørkli er i sluttfasen av en Master of Tourism ved UiT. Hun har en bachelor i reiseliv, men har også studert økonomi og administrasjon, sosialøkonomi, prosjektledelse, fransk og spansk.

Hilde har lang erfaring i reiselivsnæringen og har vært innom de fleste funksjoner. Hun har blant annet jobbet med salg, markedsføring, hotell- og attraksjonsdrift, strategi, utvikling og prosjektledelse. Hilde er «en typisk finnmarking», med røtter fra litt her og litt der, og brenner for bærekraftig utvikling og innovasjon i næringslivet i Finnmark; en utvikling som, ifølge Hilde, må baseres på alle bærekraftpilarene; miljø, økonomi, kultur og sosiale verdier.

Hos Orinor bidrar Hilde med kompetanse på reiselivsutvikling, bedriftsutvikling, prosjektledelse, merkevarebygging, konseptutvikling og bærekraft.