Med en nytt trainee program på plass i Finnmark får bedrifter tilgang på kompetent arbeidskraft, uten krevende rekrutteringsprosesser.

Trainee Finnmark er et samarbeid mellom SIVA-partnerne i Finnmark og finansieres av Troms og Finnmark Fylkeskommune og Samfunnsløftet. Programmet fikk klarsignal på nyåret, og prosjektleder Simon Helsvig fra Orinor i Alta er glad for mulighetene dette gir.

– Vi ser et stort behov for kompetent arbeidskraft samlet sett i Finnmark. Nå har vi startet opp et trainee program som vi håper kan bidra til å fylle behovet for kompetanse. Målsettingen er at bedrifter, innenfor ulike bransjer, ønsker å benytte seg av programmet, og ta inn en trainee, sier Helsvig.

Satser på de unge

Finnmark har et engasjert næringsliv som våger å satse og ønsker å utvikle landsdelen. Trainee ordningen vil bidra til å synligjøre næringslivet i regionen og vise at det finnes attraktive og unike arbeidsplasser her.

­Vi skal vise at Finnmark satser på unge og nyutdannede. At ungdom som ønsker å bli i Finnmark får mulighet til det, og at de som har flyttet herfra for å ta utdanning kan se hjemover for å få fart på karrieren sin. I tillegg ønsker vi selvsagt unge krefter fra andre deler av landet velkommen hit, sier Helsvig, og påpeker videre:

– I trainee programmet blir kandidatene gjennom et helt år introdusert for kulturliv og fritidstilbud, de blir en del av et nettverk av andre trainee-kandidater og de får både kompetansepåfyll og en personlig mentor. Dette gir kandidatene en god og solid start på arbeidskarrieren og livet i Finnmark, sier han.

 

En investering i framtiden

Programmet har fokus på bred og allsidig kompetanse. Søkere til trainee programmet er først og fremst nyutdannede kandidater på master- og bachelornivå.

– Bedrifter som tar inn en trainee er med å ta samfunnsansvar gjennom å rekruttere og holde ung arbeidskraft i fylket, samt at de bidrar til utvikling, både lokalt og regionalt. De får tilgang til kvalifiserte og høyt utdannede kandidater, og sparer samtidig ressurser på rekruttering og utvikling av nye ledere. Dette er en vinn – vinn situasjon, oppfordrer Helsvig.

Fylker som allerede har prøvd ut ordningen, er klare på at trainee løpene bidrar til kompetanseløft og nytenking hos medlemsbedriftene. Medlemsbedriftene blir også del av et nettverk som samarbeider og inspirerer hverandre. Øvrige trainee programmer i Nord-Norge kan vise til at svært mange av trainee kandidatene blir i fylket i tre år eller mer.

 

Om søknadsprosessen

Trainee Finnmark tar rekrutteringsbiten fra begynnelse til slutt, det eneste bedriftene må gjøre, er å gjennomføre intervju og selve ansettelsen. Basert på medlemsbedriftenes behov, kjøres en spisset markedsføring mot studentmiljøene gjennom sosiale medier, deltakelse på karrieredager og egne bedriftspresentasjoner.

Med stor tilgang på gode søkere kan programmet finne nøkkelkompetanse og godt kvalifiserte nyutdannede til bedriftene.

Samarbeider for økt kompetanse i Finnmark

Trainee Finnmark er et samarbeidsprosjekt over tre år mellom Nordkappregionen Næringshage, Hermetikken Kulturnæringshage, ProBarents, Linken Næringshage, Sápmi Næringshage og Orinor.

– Finnmark er en region med mange muligheter for nyutdannede kandidater, men det er vanskelig å rekruttere dem. Ved å samarbeide om denne utfordringen, kan vi bistå virksomhetene med å finne og beholde nye medarbeidere. Vi har stor tro på at dette programmet vil tilføre ny kompetanse til hele regionen, sier Mette Westlie, leder for Hermetikken Næringshage i Vadsø.

Flere i prosjektgruppen er selv i «kategorien ung og nyutdannet», og prosjektgruppen tror dette er en fordel.

Jeg tok utdannelsen min i Oslo og Tromsø, og i fjor kom jeg tilbake til en spennende jobb i Honningsvåg. Som ung og nyutdannet i Finnmark får man raskt muligheter og handlingsrom til å gjøre en forskjell. Hvis man er sulten nok, kan det fort kan by på store karrieresprang. Jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til å bidra til utvikling av næringslivet og jobbe på hjemmebane, sier Marianne Berg, som jobber som forretningsutvikler i Nordkappregionen Næringshage.

Foto: Mediaveien

For mer informasjon, kontakt:

Simon Helsvig, Orinor: tel: 908 01 474, sh@orinor.no