I forprosjektet «Nordnorsk leverandørindustri i det grønne skiftet» samarbeider Orinor og Petro Arctic om å se nærmere på hvilke nordnorske leverandørbedrifter som er posisjonert for å både kunne imøtekomme FNs bærekraftmål med Det grønne skiftet, og for å kunne dra kommersiell nytte av de markedsmulighetene som dett skiftet også representerer.

Dette omfatter både identifisering av kompetansebehov og forretningsområder som vil kunne bli særlig viktige å satse på for nordnorske leverandørbedrifter.

Mange bedrifter er allerede inne i spennende utviklingsprosesser for å nå bærekraftmålene, både internt og på markedssiden, sier prosjektlederne Rune Rautio og Frode Stålsett i Orinor.

I det videre arbeidet ønsker vi sammen med Petro Arctic bl.a. å fokusere på å skape tettere kontakt mellom ulike bedriftsmiljø i landsdelen, samt å få til en tettere kobling mellom disse miljøene og relevante utdannings- og forskningsinstitusjoner. Målsettingen er både å bidra til å styrke pågående utviklingsprosesser, og å dra i gang tilsvarende prosesser hos bedrifter som fortsatt ikke er kommet godt i gang. Gjennom dette vil vi oppnå prosjektets overordnede mål, som er å bidra til at nordnorsk leverandørindustri får styrket konkurransekraft og større markedsandel i et marked som vil etterspørre bærekraftige og grønne produkter og tjenester.

Les mer

Bilde: Prosjektteamet, Frode Stålsett , Rune Rautio og Nina Kivijervi Jonassen sammen med Kjell Richardsen i Berlevåg kommune.