I november gjennomførte vi i Orinor næringseminar i Kunnskapsparken etter endt etablererkurs gjennomført av Mariann Kristensen og Jørgen Andersen . Vi inviterte grundere og næringslivet for å gi dem faglig påfyll. Vi var så heldige å få med oss kunnskapsrike innledere, som delte gode tips og erfaringer. Vi takker Ulf Tore Isaksen fra SNN, Ove Røe Jensen fra UIT Norges Arktiske Universitet, Marit Kirsten Guttorm Graven fra Graveniid, Bjørnar Bull fra Arges og Jørn Roar Pedersen fra TIALTA for inspirerende innlegg.

Næringseminar er en av aktivitetene i prosjektet «Etablererpakken for morgendagens arbeidsplasser»,  som vi gjennomfører sammen med våre samarbeidspartnere;  Troms og Finnmarks Fylkeskommune, Samfunnsløftet, Alta Kommune og Sør Varanger Utvikling.

Foto: Mediaveien