Et av Finnmarks mest spennende arbeidsmiljø søker etter nye kolleger. Vi trenger en inspirerende og resultatorientert person som kan lede bedriften fremover som administrerende direktør og vi søker to prosjektledere som kan gå inn og lede eksisterende prosjekter og bidra til utviklingen av nye ideer.

Vi søker: Administrerende direktør

Er du opptatt av næringsutvikling i Finnmark? Da er du kanskje vår neste Administrerende direktør.

Som administrerende direktør i Orinor er du sammen med styret ansvarlig for Orinor sin drift og utvikling. Du er en tydelig, samlende og god leder som evner å skape resultater gjennom dine medarbeidere. Oppdraget vårt er å få resultatforbedringer i eksisterende bedrifter, bidra til nye bedrifter, og etablering av ny arbeidsplasser i Finnmark. Denne delen av lederjobben må inspirere deg 100 prosent. Som AD jobber du i skjæringspunktet mellom næringsliv, forskning og myndighetskontakt. Kontorsted er Kirkenes og Alta. Stor grad av tilstedeværelse ved begge kontorsteder må påregnes.

Søk på stillingen.


Ledige stillinger: Prosjektleder/ bedriftsrådgiver

Er du opptatt av å skape gode og fremtidsrettede arbeidsplasser i Finnmark? Da er du kanskje vår neste Prosjektleder / bedriftsrådgiver.

Vi har stor prosjektaktivitet i Orinor og behov for å styrke vårt team med en ny prosjektleder/ bedriftsrådgiver. Er du interessert i næringsutvikling og opptatt av å skape gode og fremtidsrettede arbeidsplasser i Finnmark, så er det akkurat deg vi ser etter. Om du har kunnskap og interesse for grønn og bærekraftig utvikling i Nord-Norge så deler du våre tanker om hvordan fremtidens arbeidsplasser vil se ut.  Hos oss vil du samarbeide med bedrifter i ulike bransjer, og bli kjent både med landsdelen og næringslivet i vår region. Våre partnere jobber blant annet innenfor varehandel, fiskeri, oppdrett, bygg og anlegg, reiseliv, bergverk og teknologi. Vi søker deg som kan gå inn i eksisterende prosjekter, og som kan bidra i utviklingen av nye ideer. Du må regne med noe reising.

Søk på stillingen