Senior bedriftsrådgiver og prosjektleder

Orinor er et innovasjons og utviklingsselskap med inkubator, næringshage og kunnskapspark. Vår visjon er å skape et innovativt og fremtidsrettet utviklingsmiljø; en sentral drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling i vår nordligste region.

Orinor har kontor i Alta og Kirkenes. Vi jobber for å styrke mulighetene for bærekraftige bedrifter og nye innovasjoner, og gjennom dette tilrettelegge for vekst, økt verdiskapning og levende lokalsamfunn med morgendagens arbeidsplasser

Vi utvider stadig tilbudet til næringslivet i regionen, og søker nå to nye kollegaer med ståpå-lyst og motivasjon for idéskaping og utvikling av både nytt og eksisterende næringsliv! 

Om deg:

 • Du har god kunnskap og bredt nettverk fra næringslivet i regionen
 • Du har relevant bakgrunn fra ett eller flere områder; bygg og anlegg, havbruk, teknologi og reiseliv er av interesse
 • Du har erfaring fra bedriftsetablering og forretningsdrift
 • Du er kjent med utvikling av nye innovasjoner, og med reisen fra idé til marked
 • Du er lydhør og har forståelse for bedrifters og næringslivets behov
 • Du kan utvikle og lede nye prosjekt med fokus på rask framdrift og resultater
 • Du kommer til oss med ny kunnskap og nye ideer, med entusiasme og gode samarbeidsevner
 • Med rett profil blir du gjerne bedriftens nestleder med hovedansvar for flere prosjekt og kontoret i Alta

Om å jobbe hos oss:

 • Du blir del av et solid og kompetent miljø som brenner for å styrke næringslivet i regionen
 • Du får opplæring i arbeidsmetoder for å utvikle oppstartsselskap, for å styrke eksisterende bedrifter og for å etablere og lede større utviklingsprosjekter
 • Du blir kjent med det nasjonale innovasjonsnettverket
 • Du bidrar til utviklingen av et fusjonert nytt selskap med regionalt fokus og utvidet arbeidsområde

Stillingene har kontorsted Alta.

Søknadsfrist er 27 juni. Vi vil vurdere søknader fortløpende også før denne fristen slik at intervju kan skje så tidlig som mulig.

Ta kontakt med daglig leder Guro Brandshaug for mer informasjon: 958 10 723, gb@orinor.no.

Søknader sendes til: gb@orinor.no.