Finnmarkinger har alltid funnet sine egne løsninger. I Kreativitetsløftet kommer lokalsamfunn sammen for å løse utfordringer og løfte fram skalerbare oppfinnelser fra garasje og sjå. Resultatet blir bolyst, bedre tjenester og nytt næringsliv.

Prosjektet er finansiert gjennom Innovasjon Norge, Samfunnsløftet og Troms- og Finnmark fylkeskommune.

Les mer