Orinor inviterer inkubatorbedrifter til inkubator samling 26.april 2023-

Tema for dagen er IPR, i anledning verdens IP-dag.Vi følger et nasjonalt webinar og tar diskusjonen videre fra et Finnmarksperspektiv.
Det blir fysisk samling i Alta og Kirkenes, og mulighet for digital deltagelse fra andre steder.

 

 

 

 

 

 

 

IPR står for «Intellectual Property Rights», eller på norsk «rettigheter til intellektuell eiendom», og skal beskytte intellektuelle skaperverk, som for eksempel oppfinnelser, design, varemerker og opphavsrett. Formålet med IPR er å beskytte opphavsmannens eller rettighetshaverens interesser, og sikre at de har rettighetene til å utnytte og tjene på sine kreative verk eller oppfinnelser. Dette kan gi rettighetshaveren en konkurransefordel ved at andre ikke kan kopiere eller utnytte det samme produktet eller designet uten tillatelse. Hver av disse rettighetene gir ulike former for beskyttelse, og det er viktig å vurdere hvilken type beskyttelse som passer best for det aktuelle skaperverket eller oppfinnelsen.

I år har World IP Day spesielt fokus på vellykket gründersatsing sett fra kvinners perspektiv – også veldig nyttig for mannlige gründere! I Norge står kvinner for nesten 40% av nyetableringene, mens kun 10% av investorene velger å satse på kvinners etablering. Hvorfor er det slik?

Program for dagen:

08:45: Velkommen, tid for kaffe og noe å bite i
09:00: Vi deltar på webinar fra Patentstyret Fra «0-100» på 60 minutter – 7 tips og inspirasjon
for vellykket satsing, med innlegg rundt:
• Hvorfor er andelen av kvinnelige gründere så lav, og hva betyr dette for
næringslivet?
• Hvilke tjenester, databaser og verktøy kan være nyttige for deg?
• Hva vektlegger investorene?
• Hva er oppskriften på suksess?
10:00: Pause
10:10: Våre utfordringer i Finnmark
Hva har vi plukket opp fra webinaret, hva skal inkubator og inkubatorbedrifter fokusere
på framover for å lykkes?
11:00 Avslutning med tilbud om felles lunsj og uformell diskusjon

Påmelding til Astrid Tugwell, at@orinor.no innen 24. april
Ingen avgift, men vi må ha antall for kaffe og lunsj og epost-adresse for de som deltar digitalt

Velkommen!