Hvordan skape struktur for ditt innovasjonsprosjekt

Invitasjon til prosjektverksted og virkemiddelseminar i samarbeid mellom Orinor AS, Sør-Varanger Utvikling AS og Forskningsrådet.

Sted: Nothing Hill Kirkenes, møterom 2. etasje (Gamle Kirkenes sykehus)
Tid: Onsdag 25. oktober klokka 09.00 – 12.00

Påmelding til: fs@orinor.no

Last ned invitasjonen i PDF-format

Målsetting

Et praktisk orientert og gratis seminar, som forhåpentligvis vil bidra med  gode innspill i forhold til hvordan strukturere et innovasjonsprosjekt. Vi vil også gjennomgå aktuelle støtteordninger for næringslivet og hvilke kriterier som gjelder.  For de som ønsker det vil det være mulig å få 1:1 dialog og rådgivning knyttet til egne prosjektideer.

Målgruppe

Bedrifter, gründere, offentlige aktører, innovasjonsselskaper og andre aktører som jobber med utviklingsaktivitet i eller sammen med næringsliv og offentlig sektor.   

Agenda:

 09.00 – 09.30
Introduksjon og velkommen
Bakgrunn for, og ambisjon med seminaret. Presentasjon av Orinor og Sør-Varanger Utvikling.
v/ Frode Stålsett, Orinor og Kenneth Stålsett, Sør-Varanger Utvikling.

09:30 – 11:00  
Prosjektverksted og Prosjektkavnas.
Hvordan strukturere et innovasjonsprosjekt? Våre beste råd og aktuelle verktøy for prosjektutvikling.
v/ Lars E. Onsøyen og Bjørn G. Nielsen Forskningsrådet

11:00 – 11:45
Lunsj

11:45 – 12:45
Gjennomgang av næringsrettede virkemidler og planlagte utlysninger for 2024
Fokus på SkatteFUNN ordningen, Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N) og nærings phd. ordningen.
v/ Lars E. Onsøyen og Bjørn G. Nielsen Forskningsrådet

12:45 – 13:00
Oppsummering, spørsmål og diskusjon

Vi er tilgjengelige for 1:1 samtaler knyttet til aktuelle prosjektcase i etterkant av selve møtet!