Etableringspakken for morgendagens arbeidsplasser

Etableringspakken for morgendagens arbeidsplasser er et prosjekt vi gjennomfører fram til utgangen av 2022. Prosjektet skal styrke etableringen av nye private arbeidsplasser. I prosjektet støtter vi morgendagens daglige ledere med etableringskurs, mentor, workshop og næringsseminar.

Prosjektet som vi gjennomfører med Troms og Finnmark fylkeskommune, Samfunnsløftet, Sør-Varanger utvikling og Alta kommune har til nå 85 deltakere på våre aktiviteter og vi har fått gode tilbakemeldinger fra engasjerte deltakere.