Har du en idé og vurderer å starte bedrift?

Har du bedrift og ønsker å bygge nettverk og kunnskap?

Vi tilbyr nå et gratis digitalt oppstartskurs som gir deg grunnleggende kunnskap som vil gjøre det lettere å lykkes med egen bedrift.

Kurset har 6 moduler på 1 time, og alle er på morgenen kl 9-10. Hver modul har litt teori og praktiske eksempler, og det er satt av tid til å høre fra deg og andre gründere i fylket rundt dagens tema – selv om all deling er helt frivillig!

Kurset passer godt for deg som ikke kan delta på fysiske etablererkurs og likevel ønsker å øke kunnskap og bygge nettverk med andre gründere. For å delta trenger du e-post og en datamaskin med internett, og aller helst vil vi at du bruker kamera sånn at vi også kan se deg.

Mellom kursmodulene og etter avsluttet kurs, kan du få veiledning hos en av fylkets inkubatorer og næringshager.

Tidligere kursdeltagere har sagt at de synes det var spennende å høre fra andre gründere og at de fikk både ny informasjon og nye vinkler på ting de kunne fra før.

Kursdager og tema – alle kurs er fra kl 9-10:

  1. Tirsdag 28. februar:        Introduksjon og Idé
  2. Torsdag 02. mars:           Produkt/Marked
  3. Tirsdag 14. mars:             Forretningsplan
  4. Torsdag 16. mars:           Økonomi
  5. Tirsdag 21. mars:             Organisering
  6. Torsdag 23.mars:             Handlingsplan og finansiering

Kontakt for mer informasjon og påmelding:

Astrid Tugwell, tel 957 76 343, at@orinor.no,

Hilde Brekmo, tel 920 64 396,  hilde@probarents.no

Mette Westlie, tel 410 21 591, mette@hermetikken.no

Kurset gjennomføres av Orinor, Hermetikken kulturnæringshage og Pro Barents, og samarbeidspartnere er næringshagene Linken, Sápmi og Nordkappregionen. Kurset er videreføring av et pilotprosjekt gjennomført med støtte fra Troms og Finnmark Fylkeskommune.