Fusjon mellom Kunnskapsparken Origo og Kirkenes Næringshage

Kunnskapsparken Origo AS og Kirkenes Næringshage AS vedtok den 22. [...]