Bedriftsmobilisering

Trenger du hjelp til å komme gjennom krisen?
Vi vet at mange bedrifter står midt i en enormt krevende situasjon med blant annet bortfall av kunder, permitteringer av ansatte, og tapt omsetning.
Vi har bred kompetanse på forretningsutvikling som vi opplever at våre bedrifter setter pris på.
På oppdrag fra SIVA og Troms og Finnmark fylkeskommune tilbyr vi nå kostnadsfri bistand til bedrifter som er korona-rammet.
Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å hjelpe dere gjennom denne vanskelige tiden. Med utgangspunkt i din bedrifts problemstilling og visjon så er vi en sparringspartner for deg.