Orinor jobber med Barentsforlag i et spennende prosjekt for å prøve ut russisk metodikk i matematikk på grunnskolenivå. Metodikken ble utviklet i Russland i forbindelse med reformering av det russiske skolesystemet på 1980-tallet, hvor fremragende pedagoger, psykologer og matematikere tok del. Erfaringene så langt er at den russiske metodikken virker ved norske skoler. Sandnes Kommune mottok i år 2015 kommunesektorens innovasjonspris for satsingen på russisk matematikk som metode i grunnskoleundervisningen. Elevene på Smeaheia barneskole i Sandnes som var pionerklasse, hadde toppresultater på nasjonale prøver i matematikk på 5. og 8. trinn.

 

Erfaringer fra pilotprosjekt i Sør-Varanger

I 2018 og 2019 gjennomførte Barentsforlag i samarbeid med Bjørnevatn- og Sandnes Skole et pilotprosjekt i russisk metode i matematikk for førsteklassingene ved skolen. Dette var en fin utprøvingsarena. Skolene hadde hver sin førsteklasse som startet høsten 2018. Videre var det besluttet at det skulle bygges ny, felles skole for disse. Dette ga mulighet for å gjennomføre en avgrenset forstudie. Målet var å prøve ut den russiske metodikken på elevene, og evaluere bruk av denne. Det ble gitt veiledning til lærere fra ressurspersoner i Stavanger.

Resultatene fra pilotprosjektet var så lovende at den nye skolen fortsetter å bruke Barentsforlag sine læreverker. Skolen har hatt mange lærere fra andre skoler som kontaktet dem, som vil ha informasjon, og komme på besøk.

Foto: Ksenia Novikova/NRK