Kreativitetsløftet

Finnmarkinger har alltid funnet sine egne løsninger. I Kreativitetsløftet kommer [...]