– Går for grønn transport.

Norway King Crab på Bugøynes er en viktig aktør for eksport av sjømat fra Finnmark og Norge til eksklusive markeder nasjonalt og internasjonalt.

Virksomheten er svært innovativ og har drevet kontinuerlig forskning og utvikling for å øke kompetanse, kvalitet og lønnsomhet.

 

Vunnet frem i nasjonal konkurranse via Norges Forskningsråd

Norway King Crab er den eneste bedriften fra Finnmark som har vunnet frem med søknad til Norges Forskningsråd sin utlysning på HAV i høst.

Levende sjømat har vist en rask vekst de siste 10 år. Dette har ført til økt verdiskaping og inntjening for fiskere, enkeltselskap og nasjonen Norge.

Flere nye levende arter i Norge står i startgropa – snøkrabbe, sjøkreps, taskekrabbe, reker og en rekke skjell. All levende sjømat distribueres i hovedsak med fly. Dette er en utfordring i forhold til miljø.

 

Selskapet skal finne løsninger for miljøvennlig transport av levende skalldyr for å fjerne bruk av fly, redusere bruk av emballasje, redusere matsvinn og samtidig øke verdiskapingen av norsk skalldyr.

– Pengene skal gå til to ting. For det første skal vi finne grønne løsninger på logistikk, fra fly til båt, bil og bane. For det andre skal vi finne løsninger for nye arter som kan sendes levende og herved øke verdiskapningen for norsk sjømat, sier konsernsjef Svein Ruud.

 

Orinor AS har bidratt i søknadsprosessen i godt samarbeid med Norway King Crab og Møreforskning.

 

Foto: Vilde Øines Pedersen/iFinnmark